D5

D5: 1GB tốc độ cao sử dụng đến 24h của ngày đăng ký.

1GB

lưu lượng

Đăng ký

5.000

đồng/24h cùng ngày đăng ký

Đăng ký bằng SMS: D5 gửi 191
  • –             Cước thuê bao: 5.000đ.-             Chính sách:

    ·         Miễn phí 1GB lưu lượng Data đến 24h ngày đăng kí. Hết 1GB tính theo lưu lượng gói D300K.

    ·         Gói cước không tự động gia hạn, khách hàng có thể đăng kí gói D5 nhiều lần trong chu kì gói cước D300K.Không cộng dồn lưu lượng của lần đăng ký trước nếu còn

    ·         Thuê bao có thể đăng ký gói D5 khi đã sử dụng hết hoặc chưa hết lưu lượng miễn phí của gói D300K.Không cộng dồn lưu lượng của lần đăng ký trước nếu còn.

Quý khách có thể đăng ký gói cước bằng cách click chọn vào “Đăng ký ngay”

028 223 99 777